دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر پاسداران

خودروبر پاسداران | شماره خودروبر پاسداران | خودرو بر در پاسداران

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در پاسداران تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر پاسداران باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر پاسداران

شماره خودروبر پاسداران

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر پاسداران با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر تهرانپارس

خودروبر تهرانپارس | شماره خودروبر تهرانپارس | خودرو بر در تهرانپارس

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در تهرانپارس تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر تهرانپارس باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر تهرانپارس

شماره خودروبر تهرانپارس

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر تهرانپارس با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر هفده شهریور

خودروبر هفده شهریور | شماره خودروبر هفده شهریور | خودرو بر در هفده شهریور

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر هفده شهریور باما تماس بگیرید.

شماره خودروبر هفده شهریور

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر هفده شهریور با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر پیروزی

خودروبر پیروزی | شماره خودروبر پیروزی | خودرو بر در پیروزی

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در پیروزی تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر پیروزی باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر پیروزی

شماره خودروبر پیروزی

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر پیروزی با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر اتوبان امام علی

خودروبر اتوبان امام علی | شماره خودروبر اتوبان امام علی | خودرو بر در اتوبان امام علی

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در اتوبان امام علی  تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص  باما تماس بگیرید.

شماره خودروبر اتوبان امام علی

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر خیابان انقلاب

خودروبر خیابان انقلاب | شماره خودروبر خیابان انقلاب | خودرو بر در خیابان انقلاب

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در خیابان انقلاب تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر خیابان انقلاب باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر خیابان انقلاب

شماره خودروبر خیابان انقلاب

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر خیابان انقلاب با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر دماوند

خودروبر دماوند | شماره خودروبر دماوند | خودرو بر در دماوند

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در دماوند تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر دماوند باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر دماوند

شماره خودروبر دماوند

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر دماوند با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر پل چوبی

خودروبر پل چوبی | شماره خودروبر پل چوبی | خودرو بر در پل چوبی

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در پل چوبی تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران  باما تماس بگیرید.

شماره خودروبر پل چوبی

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر پل چوبی با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر سید خندان

خودروبر سید خندان | شماره خودروبر سید خندان | خودرو بر در سید خندان

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در سید خندان تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر سید خندان باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر سید خندان

شماره خودروبر سید خندان

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر سید خندان با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خودروبر صیادشیرازی

خودروبر صیادشیرازی | شماره خودروبر صیادشیرازی| خودرو بر در صیادشیرازی

09122988654

خودروبر

خودروبر مرکزی ارائه دهنده خدمات تخصصی خودروبر در تهران و علی الخصوص شرق و شمال تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در بالاترین سطح کیفیت ممکن می باشد.

همانطور که مستحضرید حمل خودرو یکی از نیازهای روزمره در زندگی شهری است و در موارد بسیاری کاربرد دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود:

 • حمل خودرو صفر کیلومتر از درب نمایندگی به مقصد مورد نظر شما
 • حمل خودرو کلاسیک از مبدا اعلامی به مقصد دلخواه
 • حمل خود رو تصادفی از مبدا به مقصد اعلام شده
 • سایر موارد حمل خودرو

کلیه خدمات خودروبر و حمل خودرو در صیادشیرازی تهران به دو شکل قابل انجام است:

 • حمل خودرو درون شهری
 • حمل خودرو برون شهری

کلیه وسایل نقلیه ناوگان خودروبر مرکزی مجهز به کفی وینچ دار می باشد تا به بهترین نحو ممکن وسیله نقلیه شما حمل و کوچکترین آسیبی به آن وارد نگردد.

همکاران ما در خودروبر مرکزی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به شما عزیزان هستند.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر در تهران و علی الخصوص خودروبر صیادشیرازی  باما تماس بگیرید.

کرایه خودروبر صیادشیرازی

شماره خودروبر صیادشیرازی

09122988654

در ثبت سفارش خدمات حمل خودرو حتما به موارد ذیل توجه فرمائید:

 • وسیله نقلیه را از یک شرکت معتبر درخواست نمائید.
 • در هنگام تحویل ماشین به راننده حتما بارنامه معتبر از راننده دریافت نمائید.
 • حمل و نقل برون شهری نیازمند بیمه نامه دولتی است که هزینه آن به صورت جداگانه از کرایه محاسبه و توسط مشتری پرداخت می گردد.
 • بارگیری و تخلیه وسیله نقلیه به صورت حرفه ای توسط راننده مجرب صورت پذیرد تا از آسیب احتمالی به وسیله نقلیه شما پیشگیری گردد.
 • راننده دارای کارت سلامت باشد.
 • وسیله نقلیه حمل خودرو دارای کارت هوشمند باشد.
 • در مقاصد برون شهری حتما بیمه و بارنامه معتبر دولتی را از راننده درخواست نمائید.

جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خدمات خودروبر صیادشیرازی با ما تماس بگیرید.

بهینه سازی